On Legal Advocats
  • 617379938

  • 935106213

Serveis2020-12-09T08:30:58+01:00

Dret consursal, Llei de Segona Oportunitat

Concursal

La seva finalitat és buscar una solució a la situació d’insolvència d’un deutor respecte dels seus creditors, perquè el primer pugui finalment complir amb les seves obligacions. Podem parlar de Llei de Segona Oportunitat “persones físiques”, o bé de Concurs de creditors d’empreses “persona jurídica”.

Dret civil

Civil

Regula les principals relacions civils de les persones. Tradicionalment és la branca de dret que regula l’estat civil de les persones, les relacions familiars, la propietat i els altres drets reals, les obligacions i contractes, i les successions.

Dret bancàri, Llei de Segona Oportunitat

Bancàri

És el conjunt de totes les normes legals, reglamentàries i administratives que regulen el relacionat amb les activitats bancàries, considerant com a tals les pròpies dels bancs i les d’aquelles entitats de el sector financer que han estat assimilades als bancs a l’efecte de sotmetre-les a les mateixes normes de regulació.

Dret societàri

Societàri

Dret societari o Dret corporatiu o Dret empresarial és la branca de Dret privat que s’ocupa de l’empresari social, és a dir, la societat com a subjecte del tràfic empresarial.

Dret mercantil

Mercantil

El dret mercantil, dret comercial o dret de el comerç és la branca de dret privat que regula la realització d’actes de comerç.

Mediació

És un mètode alternatiu per resoldre conflictes, el qual té com a finalitat arribar acords entre dues parts i evitar procediments judicials.

Tot el que necessites saber sobre la Llei de Segona Oportunitat

En què et podem ajudar?

Què és la Llei de Segona Oportunitat i quina és la seva finalitat?2020-11-20T16:27:43+01:00

Saps què és la Llei de Segona Oportunitat?

Aquesta ofereix la possibilitat d’arribar al “perdó dels deutes” per a les persones físiques deutors de “bona fe” que no poden fer front als seus compromisos de pagament. Aquesta Llei permet que una persona física, consumidor o autònom, tot i haver fracassat en el seu àmbit econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat de deixar de carregar els deutes que mai podrà satisfer i tenir una nova oportunitat professional i personal.

Com funciona la Llei de la Segona Oportunitat?2020-11-20T16:29:13+01:00

Si no saps com funciona, et puc dir que el seu objectiu és permetre que una persona física, tot i el fracàs econòmic empresarial o personal, tingui la possibilitat de reprendre novament la seva vida i fins i tot, arriscar-se a noves iniciatives, sense haver d’arrossegar indefinidament un deute que mai podria satisfer. T’ajudem?
L’anomenem Real Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, Decret llei de la Segona Oportunitat.

A qui es pot aplicar?2020-11-20T16:37:26+01:00

La Llei de Segona Oportunitat es pot aplicar a les persones físiques, particulars, autònoms, consumidors en general i famílies sobre endeutades. Aquesta llei ofereix vies de solució a les situacions quan un no pot fer front a obligacions dineràries o endeutaments, per causes sobrevingudes pretenent fer justícia equiparant a la persona física amb la jurídica.

Què es necessita per acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat?2020-11-20T16:42:38+01:00

Per acollir-se  a la llei, cal cumplir 5 requisits:

  • No tenir antecedents penals.
  • Que els deutes no superin els 5 milions d´euros.
  • Ser persona de bona fe.
  • No haver rebutjat cap oferta de treball.
  • No haver sol·licitat un concurs de creditors els 10 anys anteriors.
Què s’ha de fer per beneficiar-se de la Llei de la Segona Oportunitat i com sol·licitar-ho?2020-11-20T16:49:16+01:00

Si no saps com beneficiar-te o com sol·licitar la Llei de Segona Oportunitat, cal saber que primer s’ha d’intentar arribar a un acord extrajudicial de pagaments amb l’ajuda d’un advocat i un mediador concursal i proposar un pla de pagaments.

En el cas que els creditors no estiguin conformes, s’inicia un procediment concursal davant el Jutjat corresponent. Aquest procediment acabarà amb un BEPI, que és el benefici d’exoneració del passiu insatisfet, i que és la condonació de tots els deutes.

S’alliberaran els deutes?2020-11-20T16:53:39+01:00

Si, tot i que dependrà de la situació econòmica de la persona. L’aplicació d’aquesta Llei pot alliberar els deutes, aniran des de la cancel·lació de tots els deutes en cas d’insolvència total, fins un petit pagament mensual assumible pel deutor durant un màxim de 10 anys. Els deutes corresponents a Administració Pública, son tractats de manera diferent: s’ha d’arribar a un pla de pagaments dins de les nostres possibilitats durant cinc anys.

T’hi sents identificat?2020-11-20T16:55:13+01:00

Tens problemes financers o jurídics, t’hi sents identificat? Confia en nosaltres, trobem-nos per a fer un cafè i en parlem.
Cal realitzar un diagnòstic de viabilitat, un tractament i un pressupost econòmic, d’acord a la teva circumstància, sense cap compromís. Per poder estudiar els casos amb rigor, serà necessari portar-nos una aproximació el més real possible, dels deutes i els actius dels que disposis.
La Llei de la Segona Oportunitat et dóna la possibilitat d’arribar al “perdó dels deutes” per a les persones físiques deutores de “bona fe” que no poden fer front als seus compromisos de pagament.

No només et podem representar en un judici, sinó que el podem evitar.

Tens un problema?

En parlem!

Truca’ns 93 510 62 13