On Legal Advocats
  • 617379938

  • 935106213

FAQ’s2020-12-09T08:29:00+01:00

PREGUNTES FREQÜENTS:

Tinc un pis lliure de càrregues. A l’entrar en concurs, pot ser que el perdi?2020-12-09T08:15:30+01:00

L’essència d’un concurs de creditors és “tot el que tinc per tot el que dec”. Si hi ha més deutes que béns, aquestes queden exonerades. Però cal posar en disposició del concurs tot el que tinguem lliure de càrregues.

El meu habitatge habitual té una hipoteca que està al corrent de pagament. La perdré?2020-12-09T08:15:35+01:00

En aquest cas, si el valor de l’habitatge és similar a la valor de la càrrega, i aquest préstec està al corrent de pagaments, podríem demanar excloure-la del concurs.
Ens basaríem en què la major part de la Jurisprudència accepta aquest fet perquè entre altres coses com bé diu la llei, en algun lloc hem de viure.

Llançar a subhasta l’habitatge que no tingui un diferencial líquid, no beneficia cap creditor i perjudica el que té la hipoteca. En aquesta situació sembla raonable que si cap creditor es pot beneficiar, i el banc que ostenta el crèdit hipotecari surt perjudicat, el més convenient és conservar l’habitatge.

M’embargaran la nòmina?2020-12-09T08:15:42+01:00

Quan s’inicia un procediment concursal, l’art 235 de la Llei concursal diu que no es podrà iniciar ni continuar cap acció de reclamació.

Tinc la nòmina embargada. Puc iniciar la Llei de la Segona Oportunitat?2020-12-09T08:15:47+01:00

En qualsevol moment es pot iniciar la Llei de Segona Oportunitat. Quan es presenta la demanda a concurs i aquest és admès a tràmit, es pot paralitzar qualsevol execució.

Quan estic en concurs deixo de tenir facultats sobre els meus ingressos i patrimoni?2020-12-09T08:15:52+01:00

L’Administrador Concursal és qui tutelarà aquests béns.
El salari mínim inembargable és de lliure disposició. La resta, es pot disposar sol·licitant o justificant el destí dels fons.

Què passa en els 5 anys següents d’acabar el procediment?2020-12-09T08:15:57+01:00

Si en els 5 anys següents el titular passa a millor fortuna en tant que percebi una herència, o rebi una quantitat de diners per loteria per exemple, està obligat a reintegrar l’import dels deutes condonats. L’import que es percebi ha de ser igual o superior al deute exonerat.

Sortiré de la llista de morosos?2020-12-09T08:16:02+01:00

Amb la sentència del BEPI en la qual es manifesta que queda exonerat de tot deute, haurien d’eliminar els fitxers als quals li han donat d’alta per impagament.

Tinc deute amb Seguretat Social, o Ajuntament o Hisenda.2020-12-09T15:46:18+01:00

El tractament d’aquest tipus de deutes és diferent: a la concessió del BEPI, cal planificar un pla de pagaments d’acord a les nostres possibilitats amb l’Administració Pública.

En la mesura que sigui possible, atendre aquest pla durant 5 anys. A el cap de 5 anys i un dia, el saldo pendent que quedi de deute, aquesta si queda exonerat.

Si s’arriba a un acord en la fase extrajudicial però no puc complir més endavant?2020-12-09T08:16:25+01:00

En aquest cas es posa de manifest i s’insta el concurs al Jutjat.

Els meus pares em van avalar al préstec hipotecari, també se’ls allibera a ells?2020-12-09T08:16:32+01:00

El procediment concursal s’insta per persona, no pels titulars d’un crèdit o préstec. És a dir, no s’extingeix el deute si hi ha més d’un intervinent. Només s’extingeix l’obligació de pagar-la per part del concursat. Els seus pares podran acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat per extingir el deute.

Podré començar de zero?2020-12-09T08:16:44+01:00

Ho haurà de fer. La llei és per a començar de zero i tenir una segona oportunitat.

Sóc administrador d’una empresa que té deutes2020-12-09T08:16:51+01:00

Ha de saber que haurà de comunicar la situació d’insolvència al Jutjat i plantejar una continuïtat o un tancament per evitar una derivació de responsabilitat. Cal actuar diligentment.

El meu procediment per on es tramitaria?2020-12-09T08:17:09+01:00

Si els deutes provenen d’origen mercantil, mitjançant el Jutjat Mercantil de la seva província. En cas que sigui persona física no empresària, mitjançant el Jutjat de Primera Instància del seu partit judicial.

Tinc cotxe i pagament préstec de cotxe. Ho puc conservar?2020-12-09T08:17:14+01:00

En principi es té el caràcter de crèdit privilegiat i si necessita el cotxe per desplaçar-se per treballar o qualsevol altre motiu justificat, es podrà conservar.

Quins requisits necessito per tramitar Llei de Segona Oportunitat?2020-12-09T08:17:21+01:00
  • Que el seu endeutament no superi els 5M d’euros.
  • Que sigui persona de bona fe.
  • Que no hagi presentat concurs en els 10 anys anteriors.
  • Que no tingui antecedents penals.
  • Que no hagi rebutjat ofertes de treball.
I si no guanyo el judici?2020-12-09T08:17:27+01:00

No és un judici. Es tracta d’un procediment en el qual si es compleixen els requisits necessaris, s’obté un BEPI, que és el benefici d’exoneració de tots els deutes o el que és el mateix, la condonació o el perdó de les mateixes.

Tens un problema?

En parlem!

Truca’ns 93 510 62 13